Problematika úhrady parkovného na náměstí ČSA v Jaroměři

Krátkodobé parkování

Popis problematiky:

Placení parkovného je vyžadováno již od první minuty po zaparkování. Bez porušení vyhlášky nelze tedy zaparkovat ani na dobu několika minut, např. před pekařstvím pro nákup rohlíku nebo odnesení krabice se zbožím z vlastního osob. vozu drobného podnikatele do jeho provozovny (obchůdku) .

Tím jsou drobní podnikatelé na náměstí znevýhodněni a diskriminováni vůči obchodním řetězcům v okolí, které disponují rozsáhlými parkovišti zdarma. Rovněž občané jsou frustrování hrozbou pokuty se strany MP při vyřízení i drobné krátkodobé záležitosti nebo nákupu na náměstí a raději se obracejí jinam. Tato skutečnost má za následek další uzavírání obchodů a provozoven na náměstí a devastaci infrastruktury tohoto prostoru.

Obyvatelé náměstí nemají možnost odnést ze svého auta domů do svých bytů nákup nebo naložit děti do školy či starou babičku k lékaři, aniž by se vystavili pokutě. Pokud jdou zaplatit za minutové stání do parkovacího automatu, je doba cesty tam a zpět včetně čekání na doklad mnohem delší než vlastní potřebná doba parkování.

Návrh řešení:

Zajistit krátkodobé parkování – cca do 30 min. zdarma a to jak technicky tak novelizací příslušné vyhlášky. Řada měst má tuto problematiku vyřešenu na. př. pomocí parkovacích hodin a pod.

Rezidentské parkování

Popis problematiky:
Občané kteří na náměstí bydlí nebo zde vlastní nemovitosti jsou diskriminováni oproti ostatním obyvatelům Jaroměře, kteří volně a zejména zdarma mohou parkovat před svými domy a to jak na všech sídlištích tak i před rodinnými domky a bytovými domy. Občanům části Jaroměře není tedy zajištěna rovnost před zákonem.

Návrh řešení:
Občanům kteří na náměstí mají prokazatelně trvalý pobyt bude vystavena rezidentská karta zdarma nebo za podstatně nižší roční cenu než dosud.

Návrh lze modifikovat odstupňováním poplatku např. pro seniory, zdravotně postižené a pod.

Závěr:

Občanům Jaroměře, kteří na náměstí bydlí (nebo si zde vyřizují své záležitosti či nakupují) i drobným zdejším podnikatelům současná podoba vyhlášky nevyhovuje a přináší jim řadu problémů. Rozumnou úpravou systému parkovného by jistě došlo ke zvýšení jejich spokojenosti bez podstatné finanční újmy za vybrané parkovné.