O nás

Účel spolku

Účelem spolku PRONÁMĚSTÍ je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí. Všestranné zlepšování kvality života, ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví, v Městské památkové zóně Jaroměř a nejbližším okolí.

hlavní činnosti spolku
 • Obnovení a oživení lokálního patriotismu, kulturního dědictví, podpora spolkové činnosti na katastrálním území města Jaroměře
 • Aktivní účast ve správních řízeních v oblastech ochrany přírody, krajiny, životního prostředí a památek
 • Vyjadřování se k architektonickým a urbanistickým zásahům v Městské památkové zóně Jaroměř a nejbližšího okolí
 • Podpora lokálních a tradičních řemesel, služeb, malého a středního podnikání
 • Podpora místních tradic a zvyklostí, pořádáním nových akcí
 • Organizování dobrovolných akcí vedoucích k zachování, udržování a propagaci kulturního, historického a přírodního dědictví na katastrálním území města Jaroměře
 • Popularizace a iniciování veřejné i odborné diskuse o stavu a budoucnosti kulturního a přírodního prostředí a podmínkách kvality života v Městské památkové zóně Jaroměř a nejbližšího okolí
 • Pořádání kulturních, osvětových a zábavných akcí, organizování výstav, sbírek, přednášek
 • Realizace projektů směřujících k naplňování ´čelu spolku
 • Podpora dobrovolnictví, prosazování principů občanské společnosti a obecně prospěšných aktivit
 • Spolupráce s místní správou a samosprávou
 • Publikační, badatelská a osvětová činnost, vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů souvisejících s činností spolku
 • V době pokleslé morálky snažení se o její povznesení především vlastním příkladem a dalšími nenásilnými cestami
akce – které pořádáme nebo na nich spolupracujeme
 • Bleší trhy
 • Výzdoba oblouků na podloubí
 • Veřejná knihovnička
 • Masopust
 • Jaroměřské náměstí žije